Senn's Blog

勞健保級距及分攤表(105.05.01適用)

廣告

(要查105.01.01的對照表請按此)  (要查106.01.01的對照表請按此)

(請點此下載電子檔,選擇「勞健保級距(105.05.01).xls」)

 

          勞健保保費對照表 (適用對象:一般本國人)  105年5月1日起適用

級數

投保級距

勞保費

健保費

合計

備註

本人負擔

雇主負擔

本人負擔

雇主負擔

本人負擔

雇主負擔

1

20,008

400

1,401

282

906

682

2,307

勞保投保上限調高為45,800元

2

20,100

402

1,407

283

911

685

2,318

勞保投保上限調高為45,800元

3

21,000

420

1,470

295

951

715

2,421

勞保投保上限調高為45,800元

4

21,900

438

1,533

308

992

746

2,525

勞保投保上限調高為45,800元

5

22,800

456

1,596

321

1,033

777

2,629

勞保投保上限調高為45,800元

6

24,000

480

1,680

338

1,087

818

2,767

勞保投保上限調高為45,800元

7

25,200

504

1,764

355

1,142

859

2,906

勞保投保上限調高為45,800元

8

26,400

528

1,848

371

1,196

899

3,044

勞保投保上限調高為45,800元

9

27,600

552

1,932

388

1,250

940

3,182

勞保投保上限調高為45,800元

10

28,800

576

2,016

405

1,305

981

3,321

勞保投保上限調高為45,800元

11

30,300

606

2,121

426

1,373

1,032

3,494

勞保投保上限調高為45,800元

12

31,800

636

2,226

447

1,441

1,083

3,667

勞保投保上限調高為45,800元

13

33,300

666

2,331

469

1,509

1,135

3,840

勞保投保上限調高為45,800元

14

34,800

696

2,436

490

1,577

1,186

4,013

勞保投保上限調高為45,800元

15

36,300

726

2,541

511

1,645

1,237

4,186

勞保投保上限調高為45,800元

16

38,200

764

2,674

537

1,731

1,301

4,405

勞保投保上限調高為45,800元

17

40,100

802

2,807

564

1,817

1,366

4,624

勞保投保上限調高為45,800元

18

42,000

840

2,940

591

1,903

1,431

4,843

勞保投保上限調高為45,800元

19

43,900

878

3,073

618

1,989

1,496

5,062

勞保投保上限調高為45,800元

20

45,800

916

3,206

644

2,075

1,560

5,281

勞保投保上限調高為45,800元

21

48,200

916

3,206

678

2,184

1,594

5,390

勞保投保上限調高為45,800元

22

50,600

916

3,206

712

2,292

1,628

5,498

勞保投保上限調高為45,800元

23

53,000

916

3,206

746

2,401

1,662

5,607

勞保投保上限調高為45,800元

24

55,400

916

3,206

779

2,510

1,695

5,716

勞保投保上限調高為45,800元

25

57,800

916

3,206

813

2,619

1,729

5,825

勞保投保上限調高為45,800元

26

60,800

916

3,206

855

2,755

1,771

5,961

勞保投保上限調高為45,800元

27

63,800

916

3,206

898

2,890

1,814

6,096

勞保投保上限調高為45,800元

28

66,800

916

3,206

940

3,026

1,856

6,232

勞保投保上限調高為45,800元

29

69,800

916

3,206

982

3,162

1,898

6,368

勞保投保上限調高為45,800元

30

72,800

916

3,206

1,024

3,298

1,940

6,504

勞保投保上限調高為45,800元

31

76,500

916

3,206

1,076

3,466

1,992

6,672

勞保投保上限調高為45,800元

32

80,200

916

3,206

1,128

3,633

2,044

6,839

勞保投保上限調高為45,800元

33

83,900

916

3,206

1,180

3,801

2,096

7,007

勞保投保上限調高為45,800元

34

87,600

916

3,206

1,233

3,969

2,149

7,175

勞保投保上限調高為45,800元

35

92,100

916

3,206

1,296

4,173

2,212

7,379

勞保投保上限調高為45,800元

36

96,600

916

3,206

1,359

4,377

2,275

7,583

勞保投保上限調高為45,800元

37

101,100

916

3,206

1,422

4,580

2,338

7,786

勞保投保上限調高為45,800元

38

105,600

916

3,206

1,486

4,784

2,402

7,990

勞保投保上限調高為45,800元

39

110,100

916

3,206

1,549

4,988

2,465

8,194

勞保投保上限調高為45,800元

40

115,500

916

3,206

1,625

5,233

2,541

8,439

勞保投保上限調高為45,800元

41

120,900

916

3,206

1,701

5,477

2,617

8,683

勞保投保上限調高為45,800元

42

126,300

916

3,206

1,777

5,722

2,693

8,928

勞保投保上限調高為45,800元

43

131,700

916

3,206

1,853

5,967

2,769

9,173

勞保投保上限調高為45,800元

44

137,100

916

3,206

1,929

6,211

2,845

9,417

勞保投保上限調高為45,800元

45

142,500

916

3,206

2,005

6,456

2,921

9,662

勞保投保上限調高為45,800元

46

147,900

916

3,206

2,081

6,701

2,997

9,907

勞保投保上限調高為45,800元

47

150,000

916

3,206

2,111

6,796

3,027

10,002

勞保投保上限調高為45,800元

48

156,400

916

3,206

2,201

7,086

3,117

10,292

勞保投保上限調高為45,800元

49

162,800

916

3,206

2,291

7,376

3,207

10,582

勞保投保上限調高為45,800元

50

169,200

916

3,206

2,381

7,666

3,297

10,872

勞保投保上限調高為45,800元

51

175,600

916

3,206

2,471

7,956

3,387

11,162

勞保投保上限調高為45,800元

52

182,000

916

3,206

2,561

8,246

3,477

11,452

勞保投保上限調高為45,800元

說明

1.本表適用對象為一般本國人,公、民營事業、機構及有一定雇主之受雇者。

2.本表所列保費係以月為計算單位,新加保者自加保日起,按日計收勞保費;健保費則按月計收保費。

3.月支薪資金額介於兩投保級距間,以較高級數之投保級距,為適用級距。

4.自104年7月1日起,基本工資調整為20,008元;投保級距第一級自7月1日起調整為20,008元。

5.勞保普通事故保險費率調整為9.0%,就業保險費率1%;但雇主本人無需就業保險,勞保費率會少1%,另有他表可查。

6.本表不含職災保險費與工資墊償基金提繳。職災保險費率因行業別而有不同,全額由投保單位負擔。如屬勞委會公告之適用範圍,工資墊償基金提繳率0.025%,亦由投保單位全額負擔。

7.自105年1月1日起,健保費率調降為4.69%。調降投保單位負擔及政府補助金額含本人及平均眷屬人數為0.61人,合計1.61人。

8.自105年5月1日起,勞保投保級距上限調高為45,800元。

(請點此下載電子檔,選擇「勞健保級距(105.05.01).xls」)

廣告

廣告